Home Page > De geschiedenis van de metro en de sneltram > De lijnkleuren van de sneltram- en metrolijnen > Alle lijnkleurcombinaties >

Metronet in 2020

Eerste variant

In 2002 ging men nog uit van een gecombineerde lijnvoering. Een doortrekking van de Ringlijn naar Amsterdam-Noord werd reeds voorzien. Het lijnennet had er na 2020 dan als volgt kunnen uitzien:

Metronet-2020-1
© Alargule, 2007

Tweede variant

In het rapport "Amsterdamse OV-visie 2007-2020" ging men er van uit dat het lijnennet van de metro zou worden ontvlochten. Dit houdt in dat een traject maar door één metrolijn bediend wordt. Bovendien waren er toen al concrete plannen voor aansluiting van Schiphol op het metronet. De lijn naar Zaanstad had geen prioriteit (meer). Als deze plannen concreet waren geworden, dan had het lijnennet er na 2020 als volgt kunnen uitzien:

Metronet 2020-2
© Alargule, 2007

Door de beslissing om de Amstelveenlijn in 2019 en 2020 te 'vernieuwen' door deze om te bouwen tot een lijn die alleen geschikt is voor stadstrams, zijn beide varianten helaas niet meer reëel. Een metroverbinding met Schiphol begint echter steeds meer prioriteit te krijgen, evenals de aanleg van het traject Isolatorweg - Centraal Station, waardoor metrolijn 51 een échte Ringlijn zou kunnen worden.