Home Page >

Updates

15 april 2019
De afgelopen weken is gewerkt aan het opnieuw samenstellen van de pagina's met de halteborden van de tramlijnen 1 t/m 30, vergelijkbaar met de stationsborden van de metrolijnen 50 t/m 54. Bovendien is een groot aantal schoonheidsfoutjes gecorrigeerd. En zijn op diverse plaatsen tekstuele verbeteringen aangebracht om de leesbaarheid te vergroten.

1 april 2019
Na de grote update van 28 maart 2019 bleken er wat fouten opgetreden te zijn. Met deze nieuwste update moet dit verholpen zijn. Boven aan elke pagina zijn meer links geplaatst die het mogelijk maken om wat minder omslachtig naar een pagina terug te keren. De pagina's met de historie van de sneltram- en metrolijnen zijn aangepast, waardoor deze er wat moderner uitzien n beter te lezen zijn.

28 maart 2019
De website is geheel geactualiseerd, op een paar punten verbeterd, tekstueel gecorrigeerd en aangevuld met nieuwe informatie. Daarnaast zijn de wijzigingen doorgevoerd die het gevolg zijn de definitieve opheffing van sneltramlijn 51 per 2 maart 2019. Inmiddels maken per dag gemiddeld meer dan 100.000 reizigers gebruik van de Noord/Zuidlijn!

22 oktober 2018
Op 22 juli 2018 is de nieuwe metrolijn M52 officieel n feestelijk in gebruik genomen. Na 3 maanden kan worden vastgesteld dat de Noord/Zuidlijn inmiddels goed wordt gebruikt. Per dag maakten gemiddeld meer dan 64.000 reizigers gebruik van de metrolijn.

17 juli 2018
Na lange tijd is de website weer geactualiseerd! Op 22 juli 2018 wordt de nieuwe metrolijn M52 in gebruik genomen. Dit is een historisch moment in de geschiedenis van Amsterdam. De bouw van de Noord/Zuidlijn M52 heeft 15 jaar geduurd, waarbij bedacht moet worden dat de werkzaamheden medio 2008 bijna een jaar hebben stilgelegen door de verzakking op de Vijzelgracht. Op 22 juli 2018 wordt tevens een groot deel van het tram- en buslijnennet gewijzigd. Sommige lijnen verdwijnen, sommige zijn nieuw en een aantal krijgt deels een andere route en/of eindpunt. Lijn M52 rijdt straks in de spits om de 6 minuten en wordt daarmee de ruggengraat van het openbaar vervoer. De reistijd met lijn M52 van station Noord naar station Zuid en omgekeerd duurt slechts 15 minuten! De tram- en buslijnen krijgen veel meer dan vroeger de functie van aanvoer van reizigers voor de vijf metrolijnen in Amsterdam:

Lijn M50 station Isolatorweg - station Gein;
Lijn M51 station Isolatorweg - station Zuid - Centraal Station (vanaf 3 maart 2019);
Lijn M52 station Noord - station Zuid;
Lijn M53 Centraal Station - station Gaasperplas;
Lijn M54 Centraal Station - station Gein.

6 september 2017
Op de pagina over De lijnfilms van de sneltram- en metrolijnen is het (weer) mogelijk om te klikken op n van de gekleurde metrolijnnummers voor het raadplegen van alle stationsnamen van de bestaande metrolijnen M50, M53 en M54, de sneltramlijn M51 en de nieuwe metrolijn M52. Voor de volledigheid is bovendien de pagina met alle stationsnamen van sneltramlijn M58 toegevoegd die waarschijnlijk nooit zal gaan rijden, maar wel op de kaart voorkomt die toonde hoe het Metronet 2011 er uit had kunnen zien bij de opening van de Noord/Zuidlijn in 2011 (!). De borden van de stationsnamen zijn vervaardigd volgens het nieuwe concept dat speciaal voor de komst van de Noord/Zuidlijn is ontwikkeld. Deze nieuwe borden zijn donkerblauw en voor de stationsnamen is de witte versie van het moderne lettertype Profile gebruikt.

18 augustus 2017
De website is geheel gemoderniseerd en geactualiseerd. Na aanschaf van een studieboek 'HTML & CSS' is veel duidelijk geworden over de werking van het programma "Expression Web 4" van Microsoft. De historische overzichten van de tram- en metrolijnen zijn vereenvoudigd en hebben een nieuwe opmaak gekregen. In deze historische pagina's is alvast rekening gehouden met de wijzigingen in het tramnet op 22 juli 2018. De pagina's met haltes van de tram en de stations van de sneltram en metro zijn tijdelijk verwijderd. Deze komen na 22 juli 2018 weer terug in een geheel nieuwe vorm en opmaak...

13 juli 2017
Ook nu heeft het weer (te) lang geduurd, voordat de website geactualiseerd werd. De pagina's van de website, die nu meer dan 17 (!) jaar oud is, veroorzaken onverwachts problemen als ik die wil bewerken met het programma "Expression Web 4" van Microsoft. Ik heb nog steeds geen goed alternatief kunnen vinden. De werkzaamheden voor de Noord/Zuidlijn in 2016 zijn toegevoegd, inclusief de nieuwe lijnnetkaart die vanaf 22 juli 2018 van kracht zal zijn. Dit is ook het moment waarop de Noord/Zuidlijn volledig operationeel is.

18 december 2015
De website is helaas een jaar lang niet bijgewerkt, omdat de noodzakelijke overgang naar een ander programma voor het bewerken van de website meer moeite kostte dan voorzien. Daarnaast werd de website gehackt, waardoor de openingspagina niet meer verscheen en het enige tijd duurde voordat duidelijk was wat het probleem was. Als gevolg daarvan is de website voor de tweede maal fysiek verhuisd, nu van LaDot (= Active24) naar Strato. Tenslotte moest gezocht worden naar een nieuwe manier om het aantal bezoekers te kunnen tellen. Het goede nieuws is dat dit inmiddels allemaal is verholpen. De teksten over de voortgang van de bouw van de Noord/Zuidlijn die in de pagina 'Nieuwe ontwikkelingen' stonden, zijn verplaatst naar de pagina 'De geschiedenis van de metro'. De stand van zaken van de bouw van de Noord/Zuidlijn is geactualiseerd met de activiteiten in 2015.

17 augustus 2014
De stand van zaken van de bouw van de Noord/Zuidlijn is geactualiseerd. Alle pagina's die de historische ontwikkeling van een tram- of metrolijn tonen, zijn geactualiseerd en waar nodig gecorrigeerd. De pagina met het complete overzicht van alle mogelijke kleurencombinaties is enigszins aangepast, waardoor het systeem in de kleurencombinaties hopelijk nog duidelijker is.

25 december 2013
De stand van zaken van de bouw van de Noord/Zuidlijn is geactualiseerd. Op diverse plaatsen zijn aanvullingen geplaatst in verband met de definitieve opheffing van lijn 25. Aan de pagina over lijnkleuren voor lijnen in de toekomst is een tekst van oud-medewerker van het GVB, Hans de Haan, toegevoegd.

3 januari 2013
De stand van zaken van de bouw van de Noord/Zuidlijn is geactualiseerd.

24 oktober 2012
De stand van zaken van de bouw van de Noord/Zuidlijn is geactualiseerd.

26 augustus 2012
De standaard breedte van de website is verhoogd van 800 naar 1.000 pixels, waardoor de website beter aansluit op de mogelijkheden van de Apple iPad.

20 augustus 2012
De stand van zaken van de bouw van de Noord/Zuidlijn is geactualiseerd. De navigatie binnen de website is sterk verbeterd dor het gebruik van 'broodkruimels'. De kleur van het lettertype is gewijzigd, waardoor de website op de Apple iPad beter is te lezen. Overal waar op pagina's links naar andere pagina's waren opgenomen, is de tekst zodanig aangepast dat de links beter passen in de tekst. Op veel plaatsen zijn tussenkopjes toegevoegd ter verhoging van de leesbaarheid.

22 november 2011
De stand van zaken van de bouw van de Noord/Zuidlijn is geactualiseerd.

20 oktober 2011
De stand van zaken van de bouw van de Noord/Zuidlijn is geactualiseerd. Op de Links pagina zijn de links verwijderd die niet goed meer werkten en zijn enkele nieuwe, interessante links toegevoegd.

19 december 2010
Het eindpunt van lijn 12 (en diverse buslijnen) is met ingang van de nieuwe dienstregeling verplaatst van het Orlyplein vr het station Amsterdam Sloterdijk (op niveau +1) naar het Carrascoplein naast het station (op niveau 0).

16 april 2010
De stand van zaken van de bouw van de Noord/Zuidlijn is geactualiseerd.

20 mei 2009
Naar aanleiding van alle berichtgeving over de bouw van de Noord/Zuidlijn is de pagina 'Nieuwe ontwikkelingen bij tram, sneltram en metro' aangepast op de laatste ontwikkelingen. Hierin is tevens (een deel van) de ingezonden brief van de webmaster opgenomen die Het Parool heeft gepubliceerd.

25 november 2007
Eindelijk zijn de op- en aanmerkingen uit diverse reacties die ik het afgelopen jaar ontving op de website, verwerkt in de geschiedenis van de tram en de historie van enkele tramlijnen. Op basis van het rapport "Amsterdamse OV-visie 2007-2020" tekende Alain Lemaire op mijn aanwijzigen ng een nieuw kaartje van het metronet in 2020. Beide kaartjes zijn nu toegevoegd aan de pagina Metronet 2020.

28 juni 2007
In juni 2007 verscheen het rapport "Amsterdamse OV-visie 2007-2020". De aanbevelingen en consequenties daarvan voor het metronet zijn toegevoegd aan de pagina 'Nieuwe ontwikkelingen'. Op basis van het rapport tekende Alain Lemaire een nieuw kaartje van het metronet in 2020. Het kaartje met alle plannen en ideen (metronet toekomst) werd vervangen door een beter leesbaar exemplaar.

30 december 2006
Enige tijd geleden kreeg ik van een oud-medewerker van het GVB, Hans de Haan, een aantal kaartjes uit het blad 'Op de rails' opgestuurd van het sneltramnet, zoals dat in 1990 was voorzien. Deze kaartjes zijn thans aan de website toegevoegd en te raadplegen bij de uitleg over de lijnkleuren van de sneltram- en metrolijnen.

28 december 2006
Op enkele plaatsen is de tekst over de verschillende tramlijnen wat uitgebreid met historische informatie, waardoor de tekst (hopelijk) wat prettiger leesbaar is geworden. Het GVB heeft van enkele tramlijnen de aanduiding van de bestemming gewijzigd: Lambertus Zijlplein in plaats van Geuzenveld, Sloterpark in plaats van Slotermeer en Dijkgraafplein in plaats van Osdorp - Dijkgraafplein. De website is op diverse plaatsen overeenkomstig aangepast.

26 december 2006
De website is technisch gezien geheel aangepast, waardoor het aanbrengen van wijzigingen eenvoudiger wordt. De Engelse versie van de website is voorlopig buiten gebruik. Alle knoppen naar Volgende pagina, Vorige pagina en Start pagina zijn verwijderd. Door de nieuwe mogelijkheden van Internet Explorer 7 en Firefox 1.5 veroorzaakt het klikken op een link telkens een nieuw tabblad dat weer eenvoudig gesloten kan worden. Op die manier is altijd te zien op welk niveau een pagina wordt geraadpleegd. Op enkele plaatsen is de website geactualiseerd en zijn enkele schoonheidsfoutjes gecorrigeerd. Ook is een aantal fouten gecorrigeerd dat specifiek optrad bij het gebruik van de Firefox web browser.

2 december 2006
Op 10 december 2006 gaat de nieuwe winterdienstregeling van het GVB voor 2006 in. Na 75 jaar (!) wordt de route van lijn 24 verlengd naar het Amsterdam UMC, locatie VUmc aan De Boelelaan. Dit is een bijzondere gebeurtenis, omdat de route van lijn 24 sinds de ingebruikname op 17 oktober 1929 nog nooit is gewijzigd (met uitzondering van enkele tijdelijke omleidingen). Wat ook bijzonder is, is dat lijn 24 tot nu toe de enige lijn was die nooit werd gewijzigd. In overleg met de gemeente Amsterdam en de NS wijzigt de naam van een drietal metrostations: Strandvliet ArenA wordt (weer) Strandvliet, Bijlmer wordt Bijlmer ArenA en Zuid/WTC wordt Zuid.

12 juli 2006
De oplevering van de Noord/Zuidlijn is door diverse tegenslagen een jaar verschoven. De nieuwe metro gaat nu pas in 2013 rijden. Op diverse plaatsen is deze datum aangepast. Op 28 mei 2006 ging de zomerdienstregeling van 2006 in. Na 29 jaar is per dezelfde datum tramlijn 6 opgeheven. Vanaf 28 mei 2006 rijdt tramlijn 25 naar de Passenger Terminal Amsterdam (PTA) via CS in plaats van tramlijn 16.

25 september 2005
Onlangs werd ik er op gewezen door oud-medewerker van het GVB, Hans de Haan, dat het verhaal over de lijnkleuren voor de sneltram- en metrolijnen historisch gezien niet juist was. Met zijn hulp en die van zijn oud-collega Rutger van den Berg, heb ik het ontstaan van deze lijnkleuren opnieuw beschreven. Tegelijkertijd heb ik de pagina Lijnkleuren voor de toekomst opgesplitst. Een ene deel is verhuisd naar pagina Lijnkleuren voor de tramlijnen in de toekomst en een ander deel naar pagina Lijnkleuren voor de sneltram- en metrolijnen in de toekomst. Bovendien werden op diverse pagina's enkele tekstuele aanpassingen gemaakt. De bestemming van lijn 16 werd op diverse pagina's aangepast aan de naam die het GVB nu consequent op alle materieel gebruikt: "Passenger Terminal Amsterdam (PTA) via CS".

30 mei 2005
In verband met de opening van (snel)tramlijn 26 naar IJburg op 28 mei 2005 en de ingebruikname op 30 mei 2005 is de website op diverse plaatsen geactualiseerd. Dat is eveneens gebeurd door de verlenging van tramlijn 16 van het Centraal Station naar het nieuwe eindpunt bij de Passenger Terminal Amsterdam (PTA) aan het IJ.

13 maart 2005
De opzet en indeling van de website is ingrijpend gewijzigd. De website is uitgebreid met aanvullende informatie over de geschiedenis van tram, sneltram en metro. Ook is informatie toegevoegd over het materieel. Op tal van plaatsen zijn nieuwe foto's toegevoegd. Deze nieuwe versie is voorlopig alleen in het Nederlands beschikbaar.

12 december 2004
Lijn 7 heeft met ingang van deze datum een nieuw eindpunt gekregen in Amsterdam-West: Slotermeer.

23 september 2004
De lijsten met de haltenamen van alle tramlijnen zijn aangepast: Station Centraal is gewijzigd in Centraal Station. De lijst met haltenamen van lijn 11 is toegevoegd. De lijst met haltenamen van lijn 20 is verwijderd. De startpagina is gewijzigd: de lijnkleur van lijn 11 is verwijderd en de lijnkleur van lijn 20 is toegevoegd.

18 september 2004
De historische pagina's en de lijsten met de stationsnamen van de metro- en sneltramlijnen zijn aangepast. Westwijk is gewijzigd in Amstelveen Westwijk en Station Centraal is gewijzigd in Centraal Station.

13 september 2004
Sneltramlijn 51 is op deze datum doorgetrokken naar Westwijk in Amstelveen. Om die reden zijn de historische pagina en de lijst met stationsnamen van deze lijn gewijzigd. Bovendien zijn de historische pagina's van de lijnen 50, 53 en 54 gewijzigd. De nieuwe kaart van het metronet is toegevoegd. De complete tekst van de Engelse versie van de website is ingrijpend gewijzigd. Speciale dank is hiervoor verschuldigd aan wijlen Tom Eek, mijn vriend en oud-docent van Engelse taal en letterkunde uit Edam.

14 juli 2004
Een foto van het Spaanse CAF-materieel op sneltramlijn 51 werd toegevoegd.

5 mei 2004
Op 3 mei 2004 bereikte tramlijn 10 zijn nieuwe eindpunt Azartplein in het Oostelijk Havengebied. Flevopark is het eindpunt geworden van tramlijn 7. Daardoor is de route van de tramlijnen 7 en 14 in Amsterdam-Oost gewijzigd. Om die reden zijn de historische pagina en de lijst met haltenamen van deze lijnen gewijzigd. Een foto van het Spaanse CAF-materieel op metrolijn 53 werd toegevoegd.

18 januari 2004
Diverse kaartjes van het tramnet zijn toegevoegd. Het kaartje uit 1968 met het ontwerp van het metronet is eveneens toegevoegd.

11 januari 2004
Naar aanleiding van diverse op- en aanmerkingen (en op veler verzoek) zijn linksboven en linksonder aan alle pagina's knoppen toegevoegd voor Vorige Pagina , Volgende Pagina en Start Pagina . Het navigeren binnen de site moet hierdoor eenvoudiger worden. Bovendien werd een aantal pagina's tekstueel geactualiseerd. In de Engelse versie van de website is een begin gemaakt met het verbeteren van de Engelse tekst.

14 december 2003
Van een aantal lijnen is de historische pagina aangepast.

17 november 2003
Om technische redenen is de website aangepast. Een foto van de niet-bestaande sneltramlijn 55 werd toegevoegd.

8 november 2003 De website is geactualiseerd omdat op deze dag lijn 16 werd doorgetrokken naar het Amsterdam UMC, locatie VUmc aan De Boelelaan.

24 augustus 2003
De website is fysiek verhuisd van Chello naar LaDot (= Active24). Op diverse plaatsen is de naam Gemeentevervoerbedrijf Amsterdam vervangen door de nieuwe naam: GVB. Op de openingspagina is het oude logo vervangen door het nieuwe logo. Ter verhoging van de leesbaarheid werd het lettertype van alle pagina's aangepast, evenals de kleur van de letters. De website is geactualiseerd in verband met de wijziging van de route van lijn 6 en het opheffen van lijn 20. Op diverse pagina's zijn n of meer oudere foto's vervangen door nieuwe. De pagina met de nieuwe lijnfilms van de Combino werd uitgebreid: als op een lijnfilm wordt geklikt verschijnt de bijbehorende foto van de Combino. Voor deze foto's is veel dank verschuldigd aan Gerrit Prins. Hij had het geduld (en de tijd) om de lijnfilms stuk voor stuk te fotograferen.

17 november 2002
De nieuwe lijnfilms die in 2001 werden ontworpen voor de Combino zijn toegevoegd.

16 november 2002
Op diverse plaatsen zijn de foto's van trams van de lijnen 5 en 12 vervangen door nieuwe foto's van de Combino. Bovendien zijn foto's van trams van de lijnen 11 en 19 toegevoegd aan de pagina's waar de lijnkleuren worden uitgelegd. Tenslotte zijn foto's van metrotreinen van de lijnen 53 en 57 toegevoegd aan de pagina's waar de lijnkleuren worden uitgelegd.

9 oktober 2002
Op diverse plaatsen zijn de foto's van trams van de lijnen 7, 10, 13 en 17 vervangen door nieuwe foto's van de Combino.

7 september 2002
Foto's van trams van de lijnen 3, 6, 15, 27 en 30 zijn toegevoegd aan de pagina's waar de lijnkleuren worden uitgelegd.

20 mei 2002
Recente foto's van trams en metro's zijn toegevoegd aan de pagina's waar de lijnkleuren worden uitgelegd.

27 januari 2002
De plaatjes van de lijnfilms van alle huidige tram-, sneltram- en metrolijnen zijn gewijzigd in hyperlinks. Daardoor is het mogelijk de lijst te raadplegen met alle huidige en toekomstige halte- of stationsnamen van de betreffende lijn. De namen van de treinstations zijn conform de schrijfwijze van de Nederlandse Spoorwegen gewijzigd. Deze pagina's zijn alleen in het Nederlands beschikbaar.

12 januari 2002
De plaatjes van de huidige lijnfilms van de sneltram- en metrolijnen in het overzicht op de pagina De lijnfilms zijn gewijzigd in hyperlinks. Daardoor is het mogelijk de lijst te raadplegen met alle huidige en toekomstige stationsnamen van de betreffende lijn.

10 januari 2002
De plaatjes van de huidige lijnfilms van de sneltram- en metrolijnen zijn toegevoegd.

6 januari 2002
De toekomstige uitbreidingen van lijn 10, 16 en 24 zijn toegevoegd aan de historische pagina's van deze lijnen. De naam van de toekomstige eindbestemming van de lijnen 51 en 58 in Amstelveen is gewijzigd in de historische pagina's van beide lijnen.

4 januari 2002
De speciale diensten van lijn 20 en 25 op weekdagen zijn toegevoegd aan de historische pagina's van beide lijnen.

1 januari 2002
De historische pagina's van alle lijnen zijn vernieuwd. De lijnfilms zijn toegevoegd aan de historische pagina's van alle lijnen. De historische pagina's de metrolijnen 50, 52, 53 en 54 en de sneltramlijnen 51 en 58 laten nu de oude, de nieuwe en de toekomstige lijnfilm zien. De Updates pagina is toegevoegd.

26 december 2001
De award van Trampagina.nl is toegevoegd. De toekomstige datum van het in gebruik nemen van de lijnen 52 en 58 is gewijzigd van 2008 naar 2011. Alle foto's zijn verwijderd van de historische pagina's en toegevoegd aan de pagina's waar de lijnkleuren worden uitgelegd. De eerste foto van de Combino is toegevoegd.

8 december 2001
De historische pagina's van lijn 1 en 17 zijn aangepast omdat beide lijnen zijn verlengd.

31 december 2000
De website is nu ook in het Engels voor het publiek beschikbaar.

30 november 2000
De website is voor het publiek beschikbaar in het Nederlands.

21 juni 2000
Na een jarenlange studie van alle verzamelde literatuur, krantenknipsels en andere publicaties is het ontwerp voor de website op papier gereed!