Home Page > De geschiedenis van de tram > De lijnkleuren van de tramlijnen >

De overige lijnen

In 1929 ging lijn 24 rijden tussen het Centraal Station en de Olympiaweg. De lijnkleur werd de nieuwe combinatie van groen/wit diagonaal. Om consequent te blijven paste men deze vlakverdeling toe naar analogie van de lijnen 1, 2, 15 en 16, omdat de eindpunten van deze lijnen ook in het Zuidwestelijk deel van de stad lagen. Lijn 24 was tot 2006 de enige tramlijn waarvan de route vanaf 1929 nooit werd gewijzigd of verlengd (met uitzondering van enkele tijdelijke omleidingen).

Tussen 1932 en 1944 reed in de spits een versterking van de lijn met het lijnnummer 24R. Deze versterking eindigde niet bij het Centraal Station, maar op het Rembrandtplein.

Door te klikken op de plaatjes van de lijnkleuren kan de geschiedenis van de betreffende lijn geraadpleegd worden:

Lijn 1 Lijn 2 Lijn 15 Lijn 16 Lijn 24Foto gemaakt bij de halte 'Olympiaweg' door Martijn Roos, 2006


De eerste tramlijn 26 ging in 1945 rijden tussen het Centraal Station en de 1e Van Swindenstraat. De lijnkleur werd de nieuwe combinatie van groen/wit verticaal als samenvoeging van de kleuren van lijn 9 en 14. Tramlijn 9 liep voor een groot deel samen met lijn 26 en eindigde op de Middenweg ter hoogte van de Gaffelweg. Lijn 14 liep eveneens voor een groot deel samen met lijn 26 en eindigde bovendien in de 1e Van Swindenstraat. De verticale verdeling werd toegepast om congruent te blijven aan de lijnen 8 en 21 die voor de oorlog ook via de Nieuwmarkt het Centraal Station bereikten. De eerste lijn 26 werd in 1948 alweer opgeheven.

De tweede tramlijn 26, de nieuwe (snel)tramverbinding met IJburg (de IJtram), is op 30 mei 2005 gaan rijden tussen het Centraal Station en de Ruisrietsingel. Als gevolg van de ontwikkelingen door uitbreidingen van IJburg met nieuwe woonhuizen en appartementen is het eindpunt van lijn 26 een keerlus door de Eva Besnyöstraat en Julius Pergerstraat geworden. Als de (ooit) geplande uitbreidingen van IJburg met nieuwe eilanden vorm gaan krijgen, dan zal lijn 26 verder doorgetrokken worden.

Het aantal reizigers dat dagelijks lijn 26 gebruikt wordt steeds groter. Het GVB heeft al getest met gekoppelde Combino-trams om vast te stellen of met deze oplossing voldoende capaciteit kan worden geleverd. In de onderzoeken die de laatste jaren gedaan zijn naar de aanleg van nieuwe metrolijnen en/of uitbreiding van bestaande metrolijnen wordt ook naar de verbinding met IJburg gekeken. De tunnel die nu door lijn 26 wordt gebruikt als onderdeel van de Piet Hein-tunnel is immers een metrotunnel...


Door te klikken op de plaatjes van de lijnkleuren kan de geschiedenis van de betreffende lijn geraadpleegd worden:

Lijn 9 Lijn 14 Lijn 26Foto gemaakt bij de halte 'Ruisrietsingel' door Han Schomakers, 2005