Home Page >

Nieuwe ontwikkelingen

Algemeen

Op dit moment exploiteert het GVB veertien tramlijnen (1, 2, 3, 4, 5, 7, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 24 en 26) Ún vijf metrolijnen (50, 51, 52, 53, 54) in Amstelveen, Amsterdam, Diemen en Duivendrecht. Tramlijn 26 naar de nieuwe wijk IJburg wordt als een sneltramlijn beschouwd. De actuele kaart met de tram, bus- en metrolijnen is te raadplegen op de website van het GVB.

Uitbreiding van de Ringlijn?

In 2003 werd melding gemaakt van een nieuwe metrolijn tussen de stations Lelylaan en Muiderpoortstation. De bedoeling was om de capaciteit op de drukste deel van de Ringlijn te vergroten en een rechtstreekse verbinding met Amsterdam-Oost te realiseren. De lijn kon voor het grootste deel, tussen station Lelylaan en station Diemen-Zuid) rijden, door gebruik maken van bestaand spoor. Voor het resterende deel, tot aan NS station Amsterdam-Muiderpoort, zou gebruik kunnen worden gemaakt van (niet in gebruik zijnde) NS sporen. De lijn zou daardoor relatief snel en goedkoop gerealiseerd kunnen worden. Het was lange tijd de vraag of deze lijn ook daadwerkelijk aangelegd ging worden. Inmiddels is metrolijn 51 sinds 3 maart 2019 ook een ringlijn geworden tussen station Isolatorweg en het Centraal Station. Deze lijn gaat weliswaar momenteel niet naar het station Amsterdam-Muiderpoort, maar die optie is nog wel een mogelijkheid.

Bij de vorming van het nieuwe college van B & W van Amsterdam in april 2006 maakte men bekend dat vˇˇr 2010 de ringlijn wordt doorgetrokken van station Isolatorweg naar het Centraal Station.

Ook wilde men de Noord/Zuidlijn meteen na voltooiing zo snel mogelijk doortrekken naar Amstelveen, Hoofddorp, Purmerend, Schiphol en Zaanstad. Door de bestuurlijke en financiŰle problemen met de bouw van de Noord/Zuidlijn is de kans groot dat deze projecten op de lange baan worden geschoven.

In juni 2007 verscheen het rapport "Amsterdamse OV-visie 2007-2020" met daarin de volgende aanbevelingen:

A - doorloopmogelijkheden in de metro's met banken in de lengterichting;
B - langere metro's;
C - hogere frequenties;
D - een betere inrichting van de perrons (voertuigverdeling en positionering deuren);
E - 'dedicated metro', dus geen vermenging met ander materieel, zoals tram en sneltram;
F - standaardisatie van techniek en materieel;
G - ontvlechting van het metrolijnennet;
H - invoering van automatisch rijden zonder bestuurder.

Met betrekking tot het lijnennet werden de volgende wijzigingen voorgesteld:

1 - na voltooiing van de Noord/Zuidlijn moet deze zo snel mogelijk (gefaseerd) naar Amstelveen-Westwijk worden doorgetrokken als volwaardige metrolijn met ongelijkvloerse kruisingen;

2 - opheffen van sneltramlijn 51;

3 - samenvoegen van de metrolijnen 50 en 53.

Hierdoor blijven er drie metrolijnen over: Centraal Station - Gein, Isolatorweg - Gaasperplas en Buikslotermeerplein - Westwijk.

Tenslotte wordt voorgesteld het metronet uit te breiden door:

4 - realisatie van een metroverbinding tussen Amsterdam en Schiphol, met een keuze uit drie varianten:

4a - verlenging van de Noord/Zuidlijn vanaf station Zuid;

4b - verlenging van de Amstelveenlijn via Schiphol-Oost;

4c - aanleg van de Westlijn (= verlenging van de Oostlijn) via Badhoevedorp;

5 - verlenging van de Ringlijn van station Isolatorweg naar het Centraal Station ˇf naar station Noorderpark.

Andere uitbreidingen van het metronet zijn voorzien, maar worden niet urgent geacht. Het metronet zou volgens het rapport in 2020 gerealiseerd moeten kunnen zijn. Er zijn diverse varianten mogelijk voor de ontwikkeling van het metronet in 2020.
.

Opheffing van de Amstelveenlijn?

Het was altijd de bedoeling dat metrolijn 52 (van station Noord naar station Zuid) en sneltramlijn 58 (van station Noord naar station Westwijk) in Amstelveen van de tunnel gebruik gingen maken. Net als de bestaande sneltram- en metrolijnen kregen de nieuwe lijnen ook al een eigen kleur: lijn 52 blauw en lijn 58 paars. Zie hiervoor de plattegrond van het metronet na voltooiing van de Noord/Zuidlijn. In de loop der jaren werd duidelijk dat doortrekking van de Noord/Zuidlijn (als metro) naar Amstelveen wel eens niet door zou kunnen gaan...

Begin 2012 presenteerde wethouder Wiebes van Amsterdam het plan van de Stadsregio om de Amstelveenlijn om te bouwen tot gewone tramlijn. Deze moet gebruikt gaan worden door twee lijnen: Amstelveen Centrum - Amstelstation en Westwijk in Amstelveen - Leidseplein. Voor de exploitatie wil men een nieuw type tram aanschaffen: de regiotram, naar voorbeeld van RandstadRail in Den Haag en Zoetermeer. Volgens de wethouder zijn er twee belangrijke argumenten: 1) de kosten van de ombouw van de huidige sneltramlijn in een volwaardige metrolijn zijn te hoog en 2) de metrotunnel tussen station Zuid en de Buitenveldertselaan wordt gesloopt als de ringweg A10 in een tunnel komt te liggen.

Op 9 februari 2012 hebben de Stadsregio Amsterdam, de gemeenten Amsterdam, Amstelveen en stadsdeel Zuid besloten 225 miljoen euro te investeren in een nieuwe hoogwaardige tramverbinding tussen Amstelveen en Amsterdam, de "Amsteltram", die zo snel mogelijk wordt doorgetrokken naar Uithoorn Centrum. Dit betekent dus het definitieve einde van "De metro naar Amstelveen". Daarmee komt tevens een einde aan de discussies die hierover al sinds 1964 worden gevoerd. De website van de Amstelveenlijn geeft aanvullende, gedetailleerde informatie.

Eind 2013 werd bekend dat bij de aanleg van vier autotunnels in de ringweg A10, in het kader van het project "Zuidasdok", in ieder geval rekening wordt gehouden met een eventuele (kruisende) metrotunnel richting Amstelveen, Uithoorn en/of Schiphol... Op het dak van de autotunnels worden de NS- en metrosporen Ún de perrons zodanig aangepast dat de capaciteit van het OV vergroot wordt om de verwachte groei van het aantal reizigers op te kunnen vangen.

In het nieuwe collegeakkoord van B & W in Amsterdam dat in 2014 aantrad, is opgenomen dat opnieuw gekeken gaat worden naar verlenging van de Noord/Zuidlijn naar... Amstelveen...


Metrolijn naar Almere?

In de discussies over de verbindingen tussen Schiphol, Amsterdam, Almere en Lelystad (SAAL) komen regelmatig plannen op tafel om het metronet van Amsterdam via IJburg uit te breiden met een lijn naar Almere. Er zijn varianten met en zonder tunnels, al dan niet gecombineerd met bruggen. De tijd zal leren of deze plannen ooit werkelijkheid worden.

Verre toekomst

Vanaf 1968 tot nu toe zijn er veel plannen gemaakt voor realisatie en uitbreiding van het metro- en/of sneltramnet. De meest realistische plannen zijn bijeengebracht in het kaartje met het metronet van de toekomst.