Home Page > De geschiedenis van de tram > De lijnkleuren van de tramlijnen > Alle lijnkleurcombinaties >

De lijnen naar de buurten

Voor de lijnen naar de Staatsliedenbuurt, eerst tramlijn 14 en later tramlijn 12, paste men een nieuwe combinatie toe van respectievelijk rood/wit verticaal en wit/rood horizontaal.

Tramlijn 14 ging in 1910 rijden tussen de Dam en de Van Hallstraat. De lijn werd in 1942 opgeheven. De tweede tramlijn 14 werd in 1982 in gebruik genomen tussen de Plantage Parklaan en het oude station Sloterdijk. Als gevolg van de ingebruikname van de Noord/Zuidlijn op 22 juli 2018 werd het tramlijnennet ingrijpend gewijzigd, met als gevolg dat tramlijn 14 een sterk gewijgde route kreeg, namelijk tussen het Centraal Station en het Flevopark.

Tramlijn 12 was de laatste paardetramlijn in Amsterdam, die in 1916 werd vervangen door een elektrische tram en reed tussen het Nassauplein en Sloterdijk. Deze tweede tramlijn 12 werd in 1922 weer opgeheven en vervangen door tramlijn 18.


Door te klikken op de plaatjes van de lijnkleuren kan de geschiedenis van de betreffende lijn geraadpleegd worden:

Lijn 14 Lijn 122Foto gemaakt op de Insulindeweg door Gerrit Prins, 2002


De tramlijnen 7 en 13 naar de eilanden Kattenburg, Wittenburg en Oostenburg, waren voorzien van blauwe, respectievelijk witte koersborden. De derde lijn naar de eilanden, tramlijn 18, kreeg daarom de combinatie blauw/wit verticaal als lijnkleur. Verticaal, omdat de lijn het Centraal Station vanuit oostelijke richting naderde.

De tweede tramlijn 7 werd in 1905 in dienst gesteld tussen de Kinkerstraat en het Jonas Daniel Meyerplein. In 1926 werd een deel van deze route overgenomen door de derde tramlijn 19, maar deze werd in 1931 al weer opgeheven.

Tramlijn 13 ging in 1906 rijden tussen het Centraal Station en de Czaar Peterstraat. In de loop der jaren werd de lijn steeds meer verlengd naar het Westen.

In 1931 werd de vierde tramlijn 19 in gebruik genomen als versterkingslijn van tramlijn 13 tussen het Centraal Station en het Mercatorplein, maar deze lijn werd in 1932 alweer opgeheven. Het gedeelte tussen het Centraal Station en de Czaar Peterstraat werd in 1932 overgenomen door de vijfde tramlijn 19. In 1938 werd tramlijn 19 opgeheven en vervangen door buslijn 19.

Als gevolg van de ingebruikname van de Noord/Zuidlijn op 22 juli 2018 werd het tramlijnennet ingrijpend gewijzigd, met als gevolg dat de zesde tramlijn 19 in gebruik genomen tussen Diemen Sniep en station Sloterdijk. De nieuwe tramlijn was een samenvoeging van delen van de tramijnen 9 en 10 die per dezelfde datum definitief werden opgeheven.

Lijn 18 werd in 1913 in gebruik genomen tussen het Centraal Station en het Mariniersplein. In 1922 voegde men de lijn samen met de tweede lijn 12. In 1932 werd de lijn weer ingekort, omdat het gedeelte tussen het Mariniersplein en het Nassauplein buiten dienst werd gesteld. In 1951 werd lijn 18 definitief opgeheven en vervangen door buslijn L.


Door te klikken op de plaatjes van de lijnkleuren kan de geschiedenis van de betreffende lijn geraadpleegd worden:

Lijn 72 Lijn 13 Lijn 18Foto gemaakt bij het voormalig Haarlemmermeerstation door Remco Mulder, 2004


De lijnen over de Weteringschans, tramlijn 7 (de tweede lijn) en tramlijn 10, waren voorzien van blauwe, respectievelijk rode koersborden. Toen tramlijn 15, die voor een groot deel met deze lijnen samenliep, in 1913 werd ingesteld, kreeg deze daarom de combinatie rood/blauw diagonaal als lijnkleur. Diagonaal, omdat het eindpunt in het Zuidwestelijk deel van Amsterdam lag. Tramlijn 15 reed tussen de Plantage Kerklaan en het Brouwersplein. In 1932 werd de lijn definitief opgeheven en vervangen door buslijn 15.

In 1928 werd de nieuwe tramlijn 21 in gebruik genomen tussen het Centraal Station en het Javaplein. Deze lijn was, net als tramlijn 15, een tramlijn naar de Plantage- en Indische buurtlijn en kreeg daarom de combinatie blauw/rood verticaal als lijnkleur. Verticaal, omdat de lijn het Centraal Station vanuit oostelijke richting naderde. Tramijn 21 werd in 1932 alweer en definitief opgeheven.


Door te klikken op de plaatjes van de lijnkleuren kan de geschiedenis van de betreffende lijn geraadpleegd worden:

Lijn 72 Lijn 10 Lijn 15 Lijn 21Foto gemaakt in Remise Havenstraat door Gerrit Prins, 2002