Home Page >

 

Nieuwe ontwikkelingen

Algemeen

Op dit moment exploiteert het GVB veertien tramlijnen, n sneltramlijn en drie metrolijnen in Amstelveen, Amsterdam, Diemen en Duivendrecht. Sneltramlijn 51 naar Amstelveen-Westwijk wordt sinds enkele jaren consequent als metrolijn aangeduid, terwijl tramlijn 26 naar de nieuwe wijk IJburg als een sneltramlijn wordt beschouwd. De actuele kaart met de tram, bus- en metrolijnen is te raadplegen op de website van het GVB.

Uitbreiding van de Ringlijn?

In 2003 werd melding gemaakt van een nieuwe metrolijn tussen de stations Lelylaan en Muiderpoort. De bedoeling was om de capaciteit op de drukste deel van de Ringlijn te vergroten en een rechtstreekse verbinding met Amsterdam-Oost te realiseren. De lijn kan voor het grootste deel (tussen station Lelylaan en station Diemen-Zuid) door gebruik maken van bestaand spoor. Voor het resterende deel, tot aan NS station Amsterdam Muiderpoort, zou gebruik kunnen worden gemaakt van (niet in gebruik zijnde) NS sporen. De lijn kan daardoor relatief snel en goedkoop gerealiseerd worden. Het is de vraag of deze lijn ook daadwerkelijk aangelegd gaat worden.

OV-visie tot 2020

Bij de vorming van het nieuwe college van B & W van Amsterdam in april 2006 maakte men bekend dat vr 2010 de ringlijn wordt doorgetrokken van Isolatorweg naar het Centraal Station. Ook wilde men de Noord/Zuidlijn meteen na voltooiing zo snel mogelijk doortrekken naar Amstelveen, Hoofddorp, Purmerend, Schiphol en Zaanstad. Door de bestuurlijke en financile problemen met de bouw van de Noord/Zuidlijn is de kans groot dat deze projecten op de lange baan worden geschoven.

In juni 2007 verscheen het rapport 'Amsterdamse OV-visie 2007-2020' met daarin de volgende aanbevelingen:

A - doorloopmogelijkheden in de treinen met banken in de lengterichting;
B - langere treinen;
C - hogere frequenties;
D - een betere inrichting van de perrons (voertuigverdeling en positionering deuren);
E - 'dedicated metro', dus geen vermenging met ander materieel, zoals tram en sneltram;
F - standaardisatie van techniek en materieel;
G - ontvlechting van het lijnennet;
H - invoering van automatisch rijden zonder bestuurder.

Met betrekking tot het lijnennet worden de volgende wijzigingen voorgesteld:

1 - na voltooiing van de Noord/Zuidlijn moet deze zo snel mogelijk (gefaseerd) naar Amstelveen-Westwijk worden
     doorgetrokken als volwaardige metro met ongelijkvloerse kruisingen;
2 - opheffen van sneltramlijn 51;
3 - samenvoegen van de metrolijnen 50 en 53.

Hierdoor blijven er 3 metrolijnen over: Centraal Station - Gein, Isolatorweg - Gaasperplas en Buikslotermeerplein - Amstelveen-Westwijk.

Tenslotte wordt voorgesteld het metronet uit te breiden door:

4 - realisatie van een metroverbinding tussen Amsterdam en Schiphol, met een keuze uit 3 varianten:
     a - verlenging van de Noord/Zuidlijn vanaf Station Zuid;
     b - verlenging van de Amstelveenlijn via Schiphol-Oost;
     c - aanleg van de Westlijn (= verlenging van de Oostlijn) via Badhoevedorp;
5 - verlenging van de Ringlijn van Isolatorweg naar het Centraal Station f naar Noorderpark.

Andere uitbreidingen van het metronet zijn voorzien, maar worden niet urgent geacht. Het metronet zou volgens het rapport in 2020 gerealiseerd moeten kunnen zijn. Er zijn diverse varianten mogelijk voor de ontwikkeling van het metronet in 2020.

Opheffing van de Amstelveenlijn?

Het was altijd de bedoeling dat (metro)lijn 52 (van station Noord naar station Zuid) en (sneltram)lijn 58 (van station Noord naar station Amstelveen Westwijk) van de tunnel gebruik gingen maken. Net als de bestaande sneltram- en metrolijnen kregen de nieuwe lijnen ook al een eigen kleur: lijn 52 blauw en lijn 58 paars. Zie hiervoor de plattegrond van het metronet na voltooiing van de Noord/Zuidlijn. In de loop der jaren werd duidelijk dat doortrekking van de Noord/Zuidlijn (als metro) naar Amstelveen wel eens niet door zou kunnen gaan.
Begin 2012 presenteerde wethouder Wiebes van Amsterdam het plan van de Stadsregio om de Amstelveenlijn om te bouwen tot gewone tramlijn. Deze moet gebruikt gaan worden door twee lijnen: Amstelveen Centrum - Amstelstation en Amstelveen Westwijk - Leidseplein. Voor de exploitatie wil men een nieuw type tram aanschaffen: de regiotram, naar voorbeeld van RandstadRail in Den Haag en Zoetermeer. Volgens de wethouder zijn er twee belangrijke argumenten: 1) de kosten van de ombouw van de huidige sneltramlijn in een volwaardige metrolijn zijn te hoog en 2) de metrotunnel tussen station Zuid en de Buitenveldertselaan wordt gesloopt als de ringweg A10 in een tunnel komt te liggen.
Op 9 februari 2012 hebben de Stadsregio Amsterdam, de gemeenten Amsterdam, Amstelveen en stadsdeel Zuid besloten 225 miljoen euro te investeren in een nieuwe hoogwaardige tramverbinding tussen Amstelveen en Amsterdam, de 'Amsteltram', die zo snel mogelijk wordt doorgetrokken naar Uithoorn. Dit betekent dus het definitieve einde van 'De metro naar Amstelveen'. Daarmee komt tevens een einde aan de discussies die hierover al sinds 1964 worden gevoerd. De website van de Amstelveenlijn geeft aanvullende, gedetailleerde informatie.
Eind 2013 werd bekend dat bij de aanleg van de auto- en spoorwegtunnels in de ringweg A10 in ieder geval rekening wordt gehouden met een eventuele (kruisende) metrotunnel richting Amstelveen, Uithoorn en/of Schiphol...
In het nieuwe collegeakkoord van B & W in Amsterdam dat in 2014 aantrad, is opgenomen dat opnieuw gekeken gaat worden naar verlenging van de Noord/Zuidlijn naar... Amstelveen...

Metrolijn naar Almere?

In de discussies over de verbindingen tussen Schiphol, Amsterdam, Almere en Lelystad (SAAL) komen regelmatig plannen op tafel om het metronet van Amsterdam via IJburg uit te breiden met een lijn naar Almere. Er zijn varianten met en zonder tunnels, al dan niet gecombineerd met bruggen. De tijd zal leren of deze plannen ooit werkelijkheid worden.

Verre toekomst

Vanaf 1968 tot nu toe zijn er veel plannen gemaakt voor realisatie en uitbreiding van het metro- en/of sneltramnet. De meest realistische plannen zijn bijeengebracht in het kaartje met het metronet van de toekomst.