Home Page >

De lijnkleuren van de sneltram- en metrolijnen

Uitbreiding van het systeem

In 1989 besloot de directie van het GVB om de bestaande en toekomstige sneltram- en metrolijnen ook lijnnummers te geven. Binnen het bedrijf werd een aantal medewerkers aan het werk gezet om voor deze lijnen bijpassende lijnkleuren te vinden. Vanaf lijn 31 werd doorgenummerd tot lijn 38. Dit bleek het maximaal aantal kleurencombinaties te zijn dat mogelijk was zonder iets nieuws te hoeven bedenken.
In een later stadium besloot de directie dat de sneltram- en metrolijnen nummers in de reeks van 50 t/m 58 zouden krijgen. De reeds vastgestelde lijnkleuren werden opnieuw gecombineerd met de nieuwe lijnnummers. Aan de hand van diverse ontwerpen voor het (nog aan te leggen) sneltramnet, werden de lijnen en kleuren zo gecombineerd dat er bij samenlopende lijnen een zo groot mogelijk kleurverschil ontstond:

- Lijn 31 - blauw/rood/blauw verticaal werd lijn 50;
- Lijn 32 - wit/groen horizontaal werd lijn 57;
- Lijn 33 - rood/wit diagonaal werd lijn 51;
- Lijn 34 - wit/rood/wit verticaal werd lijn 54
- Lijn 35 - geel/blauw horizontaal werd lijn 55;
- Lijn 36 - geel/blauw verticaal werd lijn 52;
- Lijn 37 - blauw/wit horizontaal werd lijn 53;
- Lijn 38 - wit/groen/wit verticaal werd lijn 56.

Door deze vernummering kwam men één lijnkleur te kort. Voor lijn 58 werd daarom de wit/rode kleurencombinatie naar analogie van lijn 13 bedacht.

Net als bij lijn 18 en 21 zijn de kleuren van lijn 52 niet juist gecombineerd. Het ligt voor de hand dat dit opzettelijk is gedaan om historisch gezien consequent te blijven.

De sneltramlijnen

De lijnnummers en lijnkleuren voor de sneltramlijnen werden voor het eerst zichtbaar bij de opening van de Amstelveenlijn op 12 december 1990 tussen het Centraal Station en Amstelveen Poortwachter. Deze sneltramlijn werd als lijn 51 in gebruik genomen met de combinatie rood/wit diagonaal als lijnkleur.

 

Lijn 51

De metrolijnen

De lijnnummers en lijnkleuren voor de metrolijnen werden voor het eerst zichtbaar bij de opening van de Ringlijn op 1 juni 1997 tussen Isolatorweg en Gein. Deze metrolijn werd als lijn 50 in gebruik genomen met de combinatie blauw/rood/blauw verticaal als lijnkleur.

 

Lijn 50

 

Sinds 2000 wordt het CAF metro materieel regelmatig op de lijnen 53 en 54 ingezet, waardoor ook deze lijnnummers en lijnkleuren zichtbaar werden. Lijn 53, die rijdt tussen Centraal Station en Gaasperplas, heeft de combinatie blauw/wit horizontaal als lijnkleur.
Lijn 54, die rijdt tussen Centraal Station en Gein, heeft de combinatie wit/rood/wit verticaal als lijnkleur. Gezien de speciale betekenis van deze combinatie kan het geen toeval zijn dat de lijn langs het Ajax stadion (de Amsterdam ArenA) rijdt!
Voor de metrolijn tussen Noord en Zuid (de nieuwe Noord/Zuidlijn) werd lijnnummer 52 gereserveerd met geel/blauw verticaal als lijnkleur. De lijn gaat op 22 juli 2018 rijden en het is nog steeds de bedoeling dat deze ooit naar Purmerend, Zaanstad en/of Hoofddorp wordt doorgetrokken.

 

Lijn 53 Lijn 54 Lijn 52

 

De lijnfilms

Op aparte pagina's zijn de huidige lijnfilms van het sneltram- en metromaterieel te zien, zowel van het LHB, BN als CAF materieel. Ook is er een pagina die een nadere uitleg geeft van mogelijk toekomstige sneltram- en metrolijnen en hun lijnkleuren. Aan de hand van recente foto's wordt getoond hoe deze lijnkleuren er in de dagelijkse praktijk uitzien.