Home Page >

Geraadpleegde literatuur

Plan Stadsspoor
Bureau Stadsspoor, 1964-1965
De Amsterdamse tram in het verleden en heden
J. Deijs, 1968
Lijnen voor morgen
B & W Amsterdam, 1969
70 jaar elektrische tram in Amsterdam
C. van Mechelen, 1972
De Amsterdamse paardentrams
H.J.A. Duparc, 1973
Metro Amsterdam -
Een metro-testbaan van ruim 2 km in de Bijlmermeer
Gemeentevervoerbedrijf, 1973
Tram in nieuwe banen
Gemeentevervoerbedrijf, 1973
Lijnen van nu
B & W Amsterdam, 1973
De geschiedenis van de Amsterdamse elektrische tramlijnen
P.H. Kiers en J.H. Stork, 1974
Lijnen van gisteren
H.J.A. Duparc & J.W. Sluiter, 1975
Een eeuw tram in Amsterdam
H.J.A. Duparc, 1975
Openbaar vervoer in het stadsgewest Amsterdam
Amsterdamse Raad voor de Stedenbouw, 1976
De Amsterdamse metro gaat rijden
J.L.J. Meiners, Ons Amsterdam, 1977
Een metro in Amsterdam
Gemeentevervoerbedrijf, 1977
Van paardentram naar dubbelgelede
W.J.M. Leideritz, 1979
Metro Amsterdam: 'waar, hoe en waarnaartoe...'
Gemeentevervoerbedrijf, 1980
Meerjarennota Openbaar Vervoer Amsterdam 1981-1985
B & W Amsterdam, 1980
Trams in Amsterdam
R. Deacon, 1980
Meerjarennota Openbaar Vervoer Amsterdam 1982-1986
B & W Amsterdam, 1981
Railverbinding Amsterdam-Noord -
Een nadere verkenning
Gemeentevervoerbedrijf, 1981
Ontwerp Meerjarennota Openbaar Vervoer Amsterdam, 1983-1987
B & W Amsterdam, 1981
Meerjarennota Openbaar Vervoer Amsterdam 1983-1987
B & W Amsterdam, 1981
Concept Beleidsnota Sneltram
B & W Amsterdam, 1981
Geschiedenis van het Amsterdamse stationsplein
L. Lansink, 1982
Spoor- en trammaterieel in Nederland
G. Nieuwenhuis en G. Stoer, 1982
Vernieuwen en veranderen
Gemeentevervoerbedrijf, 1982
Metro Amsterdam -
De metrorijtuigen
Gemeentevervoerbedrijf, 1983
Metro Amsterdam -
De stroomvoorziening van de metrotreinen
Gemeentevervoerbedrijf, 1983
Metro Amsterdam -
Het beveiligings- en beheersingssysteem
Gemeentevervoerbedrijf, 1983
Eén of tweerichting trams
Gemeentevervoerbedrijf, 1984
Sneltram Amstelveen -
Een 'dubbel-rail' voor de toekomst
Gemeentevervoerbedrijf, 1985
Twee railprojecten in Amsterdam
Gemeentevervoerbedrijf, 1987
Ringbaanstudie Amsterdam
Gemeentevervoerbedrijf, 1987
Interim rapport Werkgroep Rail Noord
Gemeentevervoerbedrijf, 1987
Centraal Station Amsterdam -
Het paleis voor de reiziger
A. Oxenaar, 1989
Niet dringen! -
Sneltram verbinding tussen Amstelveen en Amsterdam
Gemeentevervoerbedrijf, 1990
Ontwerp Verkeers- en Vervoersplan Amsterdam 1990 -
De Hoofdlijnen
DRO Amsterdam, 1990
Ontwerp Verkeers- en Vervoersplan Amsterdam 1990 -
Technische Studie Ondergronds Openbaar Vervoer
DRO Amsterdam, 1990
De metro en sneltram in Amsterdam
Gemeentevervoerbedrijf, 1991
Metro's in Europa D. Riechers, 1995
De Noord/Zuidlijn -
Een nieuwe metro in Amsterdam
Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer,
Projectbureau Noord/Zuidlijn, 1995
Amsterdam Noord/Zuid Metro -
Waarom de Noord/Zuidlijn
Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer,
Projectbureau Noord/Zuidlijn, 1996
Amsterdam Noord/Zuid Metro -
De bouwtechniek
Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer,
Projectbureau Noord/Zuidlijn, 1996
Amsterdam nieuwe metrolijn rijker -
Snel, stipt en veilig
Gemeentevervoerbedrijf, 1997
Een compleet metrosnelnet voor een bereikbaar
en leefbaar Amsterdam
Gemeentevervoerbedrijf, 1997
Noord/Zuid Metrolijn -
Stem voor een goed openbaar vervoer
Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer, Projectbureau Noord/Zuidlijn, 1997
Noord/Zuidlijn -
Feiten & Cijfers Bouwtechniek
Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer,
Projectbureau Noord/Zuidlijn, 1997
Noord/Zuidlijn -
Samenwerken aan een bereikbare en leefbare stad
Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer,
Projectbureau Noord/Zuidlijn, 1997
Noord/Zuid Metrolijn -
Alles over de nieuwe metrolijn voor Amsterdam
Gemeentevervoerbedrijf, 2000
'Het Amsterdamse lijnkleurensysteem' -
de website is 'live'!!
J.V. Schomakers, 2000
Een nieuw Stationseiland
Coördinatie Stationseiland, 2004
Noord/Zuidlijn - De verbinding met morgen
Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer,
Projectbureau Noord/Zuidlijn, 2000
Noord/Zuidlijn - Amsterdam bereikbaar en leefbaar
Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer,
Projectbureau Noord/Zuidlijn, 2004
Noord/Zuidlijn - Bouwtechnieken van noord naar zuid
Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer,
Projectbureau Noord/Zuidlijn, 2004
Noord/Zuidlijn - De acht stations van de Noord/Zuidlijn
Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer,
Projectbureau Noord/Zuidlijn, 2004
Noord/Zuidlijn: - Het boren van de metrotunnels
Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer,
Projectbureau Noord/Zuidlijn, 2004
Noord/Zuidlijn - Meetsysteem registreert elke beweging
Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer,
Projectbureau Noord/Zuidlijn, 2004

Noord/Zuidlijn - Een nieuwe metrolijn voor Amsterdam
Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer,
Projectbureau Noord/Zuidlijn, 2005

Noord/Zuidlijn - Open dag: zaterdag, 2 juni 2007
Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer,
Projectbureau Noord/Zuidlijn, 2007

Noord/Zuidlijn - Programma open dag, 2 juni 2007
Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer,
Projectbureau Noord/Zuidlijn, 2007
Noord/Zuidlijn Amsterdam
Max Bögl Nederland b.v., 2007

Amsterdamse OV-Visie 2007-2020 -
een enkeltje Topstad
Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer,
Projectbureau Noord/Zuidlijn, 2007
Metronetstudie Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer,
Projectbureau Noord/Zuidlijn, 2007
Het wonder van de Noord/Zuidlijn
Bas Soetenhorst, 2011, revisie 2017
Inspraakdocument Ombouw Amstelveenlijn
Stadsregio Amsterdam, 7 juni 2012
OV Lijnennetvisie 2018
Stadsregio Amsterdam, 17 september 2015
Beter bereikbaar in een drukke stad -
Conceptvervoersplan bij de start van de Noord/Zuidlijn
GVB Amsterdam, 11 oktober 2016
EBS Vervoerplan Waterland 2018
EBS, 12 oktober 2016
Haalbaarheidsstudie station Sixhaven -
Sprong over het IJ
Gemeente Amsterdam, 22 augustus 2016
Uitbreiding Metronet Amsterdam -
Verkennend variantenonderzoek
Gemeente Amsterdam, 25 november 2015
Electrische trams in Waterland
Peter Günther, december 2015
Uitbreiding Metronet Amsterdam -
Aanvullende verkenningen 2017
Gemeente Amsterdam, 10 mei 2017
Routes en lijnnummers - vanaf 22 juli 2018
GVB Amsterdam, 15 juni 2017
Railkaart 2019 - vanaf 3 maart 2019
GVB Amsterdam, 2019